Marija Letić

Marija Letić est le professeur de littérature au Département d’anglais à l’Université de Sarajevo Est. Ses domaines de recherche portent sur la littérature anglaise et comparative contemporaine. Les publications récentes: « Svijet i vijek u Šmemanovom Dnevniku », [« Le monde et le temps dans le journal de Schmemann »] in Nauka i stvarnost, Zbornik radova sa istoimenog naučnog skupa. Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2017, 463-475.; Stvaranje i identitet: Sumrak svijesti u romanima Virdžinije Vulf, [Création et Identité: le crépuscule de la conscience dans les romains de Virginia Woolf], Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pale, 2017.; « Anglosaksonska tradicija u Novom Jerusalimu », [« La tradition anglo-saxonne dans le Nouveau Jérusalem »] in Nauka i tradicija, Zbornik radova, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pale, 2013,497-508. ; « Mračna strana kod Njegoša i Miltona », [« Le côté sombre de Njegos et Milton »] Krajina, godina XII, broj 49, Banja Luka, 2013, 137-163. (traduction).

Publications associées

>> auteurs